Contact us

Contact details

Postal address

Varustamosäätiö
c/o Ulrika Larpes Consulting Oy
Olympiaranta 3
FIN – 00140 Helsinki

E-mail

asiamies(at)varustamosaatio.fi

Members of the Board

Jussi Mälkiä, Chairman of the Board
Christer Antson, Vice Chairman of the Board
Markus Karjalainen
Vesa Savolainen
Tiina Tuurnala
Ulrika Larpes

Secretary General

Jutta Seppänen
+358 44 344 5598