Varustamosäätiö on myöntänyt apurahoja opiskelijoille, opetukseen ja verkostoitumiseen

20.08.2018

Varustamosäätiö on myöntänyt kuluneen vuoden aikana apurahoja yhteensä 12 000 euroa. Merenkulun HarjoitteluMylly ry:lle myönnettiin maaliskuussa 8 000 euroa ohjatun alusharjoittelun kehittämiseen. Ohjattu harjoittelu laivalla kuuluu olennaisena osana merenkulun opetukseen kaikilla koulutusasteilla. Varustamosäätiö myönsi toukokuussa 2 000 euroa Alexandra Lindahlille YoungShip Helsinki ry:n perustamista varten. YoungShip Helsinki ry tukee ja edistää meriklusterissa työskentelevien nuorten verkostoitumista. Elokuussa Riinu Wallsille myönnettiin 2 200 euroa merenkulun johtamisen erikoiskoulutuksen tukemiseksi.

Viime vuoden lopulla säätiö myönsi lisäksi 2 000 euroa Arttu Lindqvistille merenkulun hallinnon maisteriopintojen tukemiseksi sekä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjatyöryhmälle 5 000 euroa 10-vuotisjuhlapurjehduksen toteuttamiseksi.