Varustamosäätiön strategia vuosille 2019-2025

23.05.2019

Varustamosäätiön hallitus on vahvistanut toukokuussa 2019 säätiön strategian vuosille 2019-2025.

Varustamosäätiön visio on olla tunnettu ja arvostettu suomalaisen varustamotoiminnan tukija, edistäjä ja mahdollistaja.

Tärkeitä arvoja säätiölle ovat vaikuttavuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

Säätiön tavoitteena on vuosina 2019-2025 kasvattaa toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja lisätä tasaisesti merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnan tukemiseen käytettäviä varoja. Säätiön tavoitteena on myös kasvattaa varustamoalan vetovoimaa ja kohottaa sen arvostusta.

Säätiön strategiaan pääset tutustumaan tarkemmin tästä.