VARUSTAMOSÄÄTIÖ ON Yrityskylä Yläkoulun kumppani

08.04.2024

Varustamosäätiö NYT Yrityskylässä

Olemme mukana tukemassa lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja Yrityskylässä.

”Varustamosäätiö on ollut mukana kehittämässä varustamojen toimintaa koululaisille esittelevän pelin sisältöä. Testasimme lopputulosta myös itse pelaten ja olimme oikein tyytyväisiä kokemukseemme. Toivomme, että myös kaikki nuoret pelaajat saavat kokemuksestaan myönteisen kuvan mielenkiintoisesta ja monipuolisesta varustamomaailmasta. Jotkut heistä toivottavasti jatkavat opintojaan varustamoihin tai meriklusteriin liittyvillä urapoluilla. 
 
Varustamosäätiö on NYTin kumppanina mukana tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa vastuullisuustyötä nuorten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen tulevaisuuden puolesta.”
 
Jussi Mälkiä, Varustamosäätiön hallituksen puheenjohtaja

Mikä Yrityskylä Yläkoulu?

Yrityskylä Yläkoulu on peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu, innostava oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Kokonaisuus alkaa oppitunneilla koulussa ja huipentuu elämykselliseen pelipäivään Yrityskylän peliareenalla. Yrityskylä Yläkoulussa nuoret johtavat oikeaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla.

Varustamosäätiö Yrityskylä Helsinki-Vantaan -alueella

Varustamosäätiön pelissä oppilaat työskentelevät kuvitteellisen Merirahti Oy:n johtoryhmässä suunnitellen ja toteuttaen merikuljetuksen. Jokaisella oppilaalla on johtoryhmässä oma roolinsa. Pelin aikana oppilaat esimerkiksi ostavat merikuljetuksen toteuttamiseen tarvittavia palvelun osia, hyväksyvät tai hylkäävät tilauksia, suunnittelevat ja toteuttavat palvelun sekä pääsevät tarkastelemaan yrityksensä reaaliaikaista kirjanpitoa.

Merirahti-peli tarjoaa nuorille monipuolisen näköalan varustamoalaan ja sen mahdollisuuksiin. Nuoret oppivat pelin aikana merenkulun merkityksestä kansantaloudelle, sen kansainvälisyydestä ja globaaliudesta, myös ympäristöasiat huomioiden. Pelissä nuorten tiimit kilpailevat toisiaan vastaan kansainvälisillä markkinoilla ja oppivat pelin aikana paitsi omista vahvuuksistaan myös ryhmätyötaitoja. Merirahtipeliä pelaa vuosittain noin 1500 yhdeksäsluokkalaista.

Varustamosäätiö on NYTin kumppanina mukana tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa vastuullisuustyötä nuorten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen tulevaisuuden puolesta.

Jussi Mälkiä, hallituksen puheenjohtaja

Ilon kautta innostavaa ja tutkitusti vaikuttavaa yhteistyötä

Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja toimimaan ryhmässä. Yrityskylä Yläkoulu lisää myös tutkitusti nuorten taloustietämystä. Lisäksi Yrityskylään osallistuminen vaikuttaa myönteisesti mm. kesätöihin hakeutumiseen ja ilmastoasenteisiin. Yrityskylä tarjoaa kaikenlaisille oppijoille mahdollisuuden saada myönteisiä kokemuksia työelämästä ja uskallusta innostua tulevaisuudesta.

Yrityskylä perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja sen toimintaan osallistuu vuosittain jo 88 % kaikista Suomen 9.-luokkalaisista, 13 alueella ympäri Suomen. Yrityskylä on osa Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toimintaa, joka tarjoaa työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja oppimiskokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille.