varustamoSäätiö tuKee merenkulun tutkimusta yhdessä merenkulun säätiön kanssa

04.11.2020

Varustamosäätiö tukee yhdessä Merenkulun säätiön kanssa Turun yliopiston Maritime Business and Policy -työryhmää. Varustamosäätiö myönsi 11.3.2020 Lauri Ojalan vetämälle työryhmälle yhteensä 30 000 euroa vuosille 2020 ja 2021 merenkulkua koskevan tutkimuksen tukemiseen.

Hanke vahvistaa merenkulkualan sääntelyn ja liiketoiminnan rajapinnan tutkimustoimintaa. Vuosina 2020-2022 tutkimusryhmän keskeiset tutkimushankkeet ovat markkina- ja ympäristösääntelyn vaikutukset merenkulkuelinkeinoon Suomessa, em. vaikutukset Itämeren ja Pohjanmeren alueilla sekä Euroopan – Aasian liikenteessä sekä markkinamuutokset arktisen merenkulun osalta. Tutkimusryhmän muodostavat professori Lauri Ojala, apulaisprofessori Tomi Solakivi sekä KTT Tuomas Kiiski.

Merenkulun säätiö on myöntänyt Maritime Business and Policy -työryhmälle 28 000 euroa kevätkokouksessaan 21.4.2020.