Varustamosäätiö tukee varustamoalan koulutusta

04.11.2020

Säätiö myönsi 11.3.2020 Aboa Mare Oy Ab:lle 9 000 euron apurahan On board management skills training -kurssin suunnitteluun. Koulutuskehityshankkeen tarkoituksena on luoda verkkokurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa alusten päälliköiden johtamistaitoja ja syventää ymmärrystä merenkulkuun liittyvästä sääntelystä, sopimuksista ja toimintaympäristöstä.